Moszkvai rkutya
Moszkvai őrkutya
Untitled Document
Moszkvai õrkutyás találkozó
szervezés Budapest szívében
2009.10.24.
 
Találkozó 2009.10.24.
 
Karakán Klub CAC Siófok 2008. május 01.
 
Moszkvai õrkutya találkozó szervezés 2007. 09. 23
 
Találkozó 2007. 09. 23.
 
Klub Kiállítás 2007.03.31.
 
 
 
 
Moszkva Eurázsia 2006
 
 
 
 

MOSZKVAI ÕRKUTYÁS TALÁLKOZÓ - SIÓFOK

Az utóbbi idõben egyre többen kérték, hogy legyen egy moszkvai õrkutyás összejövetel. A kutya tulajdonosok találkozni akartak egymással, gondokat, problémákat közösen szerették volna megbeszélni. Ezt a feladatot vállaltuk fel.

Eredeti elképzelésünk szerint olyan nyilvános fórumot szerettünk volna biztosítani, ahol mindenekelõtt a fajta kedvelõi és tenyésztõi elmondhatják véleményüket, javaslataikat, hogy együttes erõvel, közösen megállapíthassuk a fajta jelenlegi helyzetét, és a további lépéseket. Ezzel a találkozóval jó ügyet igyekeztünk szolgálni. Tavaly volt már moszkvai õrkutyás találkozó, Pakson. Ezen, mi nem vettünk részt, de úgy tudjuk, jól sikerült.

Megindult a munka. Honlapunkon leírtuk elképzeléseinket, terveinket, a helyszínt, és a találkozó idõpontját, megpróbáltunk mindent figyelembe venni. Elõször a helyszín kiválasztása történt, alapvetõ szempont volt, hogy könnyen elérhetõ és kulturált legyen.

Így esett választásunk a siófoki Tóth Lovas Centrumra, mely egy 6 hektáros terület. Felkerestük a tulajdonost, Tóth Lajost, akinek egyetlen kérdése volt: Mikor szeretnétek? A naptára szerint, két hét állt rendelkezésünkre, vagy csak jövõre lett volna lehetõség. Így eldõlt, hogy két hét múlva tarthatjuk rendezvényünket. Tehát a helyszín és az idõpont adott volt. Azzal búcsúztunk, hogy hamarosan visszatérünk.

Két nap múlva volt esedékes a Karakán Klub vezetõségi ülése - ahol legalábbis úgy gondoltuk! - anyagi segítséget kérünk, és kapunk. Az ülésen azonban eldõlt, hogy a terület használatát kifizetik, ha viszünk számlát, de a többi kiadás elszámolási nehézségekbe ütközik. A Karakán Klub, tehát nem tudta anyagilag támogatni a találkozót! Kissé csalódtunk, s így minden más megvilágításba került. Elsõ pillanatban felmerült bennünk, hogy nem rendezzük meg a találkozót! Ám ezt nem tehettük, mert a szervezésben nagyon elõrehaladtunk, és már sokan jelentkeztek.

Ezután felkerestük a Lovas centrum vezetõjét és elmondtuk, milyen döntés született, mire jutottunk a szervezésben. Addigra már 45 volt a jelentkezõk száma. Tóth úr közölte, ha így áll a dolog tartsátok meg Ti, a terület használatáért nem kell fizetnetek, de vigyázzatok rá. Sõt! A gyerekeknek egy órai ingyenes póni lovaglást biztosítok.

A szervezés tovább folyt, a jelentkezõk létszáma pedig egyre nõtt! Ekkor szembesültünk igazán mit vállaltunk! Egyáltalán mi lesz a találkozón? Elõadókat kell meghívnunk! Ki jöhet számításba, állatorvos, aki a nagytestû kutyák fejlõdésével foglalkozik, tenyésztésre, genetikára is gondoltunk, ha minden meghívott tenyésztõ eljön, akkor errõl kell beszélni.

Végül meghívtuk:

  • Dr. Kocs Mihály kisállat-specialista klinikus szakállatorvost, a Sani Prevent Mozgásszeri Program programgazdáját, , aki "Az óriás testû kutyák felnevelési szempontjai a harmonikus mozgás vonatkozásában" címmel tartott elõadást.
  • Dr. Szinák János állatorvost, kinológust, több kutyás könyv íróját, aki "Tenyésztés és genetika" címmel tartott elõadást
  • Füzzesy János elsõ mestertenyésztõt, fajtahonosítót, aki emlékeirõl beszélt,
  • László István és Vinnai András nemzetközi küllembírókat, akik a fajta jelenlegi helyzetérõl és a törzskönyvezésrõl szóltak.

Abban is biztosak voltunk a fajta - jelenlegi helyzetében - már eljutott odáig, hogy foglalkozni kell a kiképzéssel is. Két személy jött számításba, akik ezen a területen kiváló eredményeket mutattak fel, és ismerik a fajtát. Az egyikük Dudás Gábor iskolavezetõ, kutyakiképzõ, aki nagy gyakorlattal rendelkezik, és szívvel-lélekkel foglalkozik a fajta kiképzésével, mi több, kiemelkedõ sikereket ért el saját moszkvai õrkutyájával. A másik Papp György nemzetközi munkabíró, munkabírók vizsgabiztosa, számos hazai és nemzetközi munkaverseny vezetõ bírója. Igaz most ismerkedik a fajtával, de hozzáállása, szakmai tudása kitunõ.

Végül is elkészültünk mindennel, vasárnap reggel kitábláztuk a találkozóhoz vezetõ utat. Lassan jöttek az emberek, volt, aki nem ért ide, de olyan is volt, aki nem jelezte és jött, mindenkit szívesen láttunk.

Megnyitó beszédében Dr. Böhm András országgyûlési képviselõ - aki maga is moszkvai õrkutya tulajdonos - üdvözölte a résztvevõket, majd átadta a szót Kaszánénak, aki ismertette a fajta jelenlegi helyzetét, megköszönte, hogy ilyen szép létszámmal megjelentek a találkozón és mindenkinek kellemes idõtöltést kívánt, majd beszámolt a napi programról.

Az orvosi elõadástól kicsit tartottunk, hátha nem köti le az embereket, de csodálatosan sikerült, a hallgatóság kérdezett és mindenre választ kapott mindenki, jó kontaktus alakult ki elõadók és a részvevõk között. Másfél órával tovább tartottak az elõadások, mint ahogy terveztük.

Ezután következett az ebéd. Majd néhányan elköszöntek, mert programjuk volt még e nap. De volt, aki csak akkor érkezett, mert eddig dolgozott és délután ért a találkozóra.

Kis pihenés után, szinte varázsütésre az emberek egy kört alakítottak ki, középen két emberrel és kutyával, mindenki kíváncsi volt a kör közepén álló Papp György és Dudás Gábor munkájára. Bemutatták azokat az eszközöket, melyeket a kutyaiskolákban használnak, elmondták melyiket, mire használják és mire jó. A körben szinte mind olyan kutya állt, aki még kiképzõvel nem találkozott. Csodálatos volt megfigyelni, ahogy kiképzõ és kutya között kialakult a kapcsolat. A kiképzõ páros érezte a kutyákat, elõre közölték a kutya gondolatát is, és azt is, hogy mit miért, minek, mi lesz a reakciója. Jó volt nézni az emberek arcát. A kör szélén állóktól néha-néha elhangzott, most igazán bánom, hogy a kutyám nincs itt. Igazi látvány volt, amikor a két kiképzõ egyszerre kezdett el dolgozni két kutyával.

Késõ délután lett vége, mindenki elégedetten távozott. A találkozón 121 fõ vett részt, és 28 kutya. Vendégeink az ország minden részérõl jöttek, de mindenki azt mondta, nem a távolság számit, hanem, hogy együtt töltöttünk egy nagyon szép napot, mi moszkvaisok. Személyre szabott meghívót küldtünk minden magyarországi tenyésztõnek, nagy kár, hogy nem mindenki élt a lehetõséggel, és nem tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel. Úgy gondoljuk ilyen nagyszerû elõadóktól, csak tanulni lehetett.

                                                           Kaszáné Marika & Kasza József

                                                     Háromszoros Aranykoszorús Mestertenyészto

 

Itt tulajdonképpen vége is lehetne, de nem így történt!
Másnap délelõtt kimentünk a lovas centrumba, megköszönni még egyszer a vendéglátást.
Beszélgetés közben megszólalt a telefon, a TV2-tõl hívtak bennünket, hogy másnap reggel a Mokkába be tudnánk-e menni egy kis beszélgetésre a moszkvai õrkutyával kapcsolatban, ha lehet kutyával.
Ennek nagyon megörültünk Lajostól búcsúztunk, mondván munka van!
Mindenkit megpróbáltunk ismét értesíteni, hogy mi lesz másnap.
Összegyûjtöttem a találkozóról több mint háromezer képet, akit elértem és képet készített mindenki küldött.
Egész éjszaka válogattam, javítottam õket és DVD-re írtam a kiválasztott képeket.
Kevés alvás, etetetés és irány Budapest.
Utolsó pillanatban érkeztünk, már az ajtóban vártak bennünket toll, aláírás, hogy semmilyen reklám nem hangozhat el a felvétel ideje alatt, így a találkozó sem, mert magán kezdeményezés és így reklámnak számít és a Kereskedelmi TV-be, ezért komoly pénzt kell fizetni.
Közben már fel is voltunk mikrofonozva és szóltak, adás! A lemezt elvitték. Nagyon kellemetlen volt, mert nem erre készültünk, mi avval a tudattal mentünk, hogy elmeséljük a találkozót és a képeket szépen alájátsszák.
Idõ, gondolkodásra nem volt, fáradtan idegesen, bementünk.
A többit mindenki tudja, aki látta az adást.

Vélemények a találkozóról:

Dr. Szinák János

Várakozással és érdeklõdéssel vettem részt a Siófokon rendezett moszkvai õrkutyás találkozón. Az elõterjesztett napirend indokolta e várakozást, hiszen a Moszkvai Õrkutyás Baráti Társaság életében folyó útkeresés és viták a kibontakozás felé vezetnek. A szervezõk eredeti elképzelése szerint olyan nyilvános fórumot akartak összehívni, ahol a fajtát szeretõ emberek elmondhatják véleményüket, javaslataikat, hogy együttes erõvel, a tenyésztõkkel közösen elõsegítsék a fajta tenyésztését és javítását. Meggyõzõdésem, hogy a moszkvai õrkutyások ereje a kutyát szeretõ, abban segítõtársat, a természettel való kapcsolat lehetõségét, a sportot keresõ tagság együttdolgozásában keresendõ, és ez az önként vállalt, a tagság érdekeit, jó közérzetét szolgáló fegyelemmel és lelkesedéssel érhetõ el.
A moszkvai õrkutya bemutatása nem is olyan régen, 1974-ben történt. Az orosz katonai szervek szigorúan õrizték, s hosszú idõn át titkolták a fajta létezését a közvélemény elõtt, kizárólag 1985-tõl kerülhetett magánkézbe. Az elsõ egyedek 1986-ban érkeztek Magyarországra. Ma már ismert és elismert fajta, nagy jövõ áll elõtte. A Moszkvai Õrkutya Baráti Társaság alapvetõ feladata, hogy a közös célokat tárják a tagság elé, körvonalazva a fajtafenntartás, a tenyésztési irányvonal legfontosabb teendõit.

                                                     Dr. Szinák János

Dr. Kocs Mihály:

Szakterületem a mozgásszervi problémák megelõzése és kezelése,a Moszkvai õrkutya az explozív (robbanásszerû gyorsasággal) növekvõ kutyafajták közé tartozik és mint ilyen erõteljesen érintett e területen, ezért szívesen fogadtam a Bozsoki Harci Kennel felkérését egy elõadás megtartására. A nyarat idézõ, kellemes koraõszi napon meglepõen szép számú "Moszkvai õrkutyás család" gyült össze Siófokon. Kezdetben tartottam egy kicsit a szabadtéri elõadástól, ahol a kutyák is "beleugathatnak" a mondandómba, de a fajta megjelent egyedei, szinte hihetetlenül, az emberek számára is példaadó módon viselkedtek. Ennek eredményeképpen sok hasznos, a felnevelésre, idõskori panaszokra vonatkozó információt sikerült megosztanom a hallgatósággal. A vázizom rendszer felépítése, az "élõ szervezetek lengéscsillapító" rendszere, a porcépítés, csontépítés témakörei iránt komoly érdeklõdést mutattak a résztvevõk, ami számos kérdés formájában fogalmazódott meg. Megbizonyosodtam arról, hogy ezekben a témakörökben nagy az "információ éhség" , ezért úgy gondolom sok hasonló, jó hangulatban, színvonalasan megrendezett találkozóra lenne szükség és nem csak a kutyák, hanem a gazdijaik érdekében is.
Dr. Kocs Mihály -kisállatspecialista klinikus szakállatorvos, a Sani Prevent Mozgásszeri Program programgazdája- www.saniprevent.hu

 

 
Untitled Document
Nálunk hogy történik
a kiskutya, adás-vétel!
 
Milyen nemû kiskutyát vásároljunk?
 
Amit a fajtáról tudni kell! Fedeztetés!
 
Szükséges-e a kutyák pároztatása?
 
Szakkönyv a moszkvai õrkutyáról
 
Moskovskaya Storozhevaya
 
 
 
Linkek
- Képgaléria
- Karakán Klub
- A Kutya
- Haziallat.hu - Minden, ami kutya
 
Segítség mindennapra!
- Budapest térkép
- Magyarország térkép
- Telefonkönyv
- Valuta váltás
- Napi MNB árfolyamok
- Idõjárás jelentés
 
UTOLSÓ FRISSÍTÉSEK:
- Karakán Klub 2012.03.31.
- Karakán Klub vegyes.
- 2011.03.26. Klubkiállítás
- Mit adunk a kiskutyához.
- Segítség a vásárláshoz!
 
Székelyudvarhely 2011. szeptember 23, 24, 25.
- Bemutatkozás - Kiállítás
-Székelyudvarhely kiképzésI.
- Székelyudvarhely kiképzés II.
- Székelyudvarhely kiképzés III
-2015.11.07-én Pusztazámor, moszkvai õrkutya képei
 
GALÉRIA
- utoljára töltött oldalak:

-Tenyészetünk kiskutyái

 
VIDEÓ FELTÖLTÉSEK:
-Moszkvai õrkutya himnusz!!
- Bozsoki Harci Olga (Kira)
- Amikor egy 3 hónapos kiskutyának igazi gazdija van!!
- Bozsoki Harci Dirk (CZ)
- Bozsoki Harci Boran (CZ)
- Elsõ napok otthon!
- Kiválasztás!
 
Indult: 2009.06.18.
Utolsó frissítések: 2017.11.06.
Moszkvai őrkutya
Moszkvai őrkutya
 
Minden jog fenntartva: Moszkvaior.hu 2006 - 2009.
<bgsound src="zene.mp3" loop=true>
Két Európa gyõztes kutya Zágrábban, három Világgyõztes kutya Poznanban és egy Eurázsia gyõzelem Moszkvában, ez tenyészetünk eredménye másfél év alatt, több mint tíz év munkájának gyümölcse.