Moszkvai rkutya
Moszkvai őrkutya
Untitled Document
Moszkvai õrkutyás találkozó
szervezés Budapest szívében
2009.10.24.
 
Találkozó 2009.10.24.
 
Karakán Klub CAC Siófok 2008. május 01.
 
Moszkvai õrkutya találkozó szervezés 2007. 09. 23
 
Találkozó 2007. 09. 23.
 
Klub Kiállítás 2007.03.31.
 
 
 
 
Moszkva Eurázsia 2006
 
 
 
 

Amit a fajtáról tudni kell!

Valójában óriási méreteket öltött a papírok nélküli, ismeretlen származású fajtatisztának mondott kutyák gyártása, kereskedelme.
A kontroll nélküli kutyaszaporítás áldozatai a felelõs tenyésztõk, a megtévesztett vevõk és az állatvédelmi szervezetek, akik már képtelenek megbirkózni azzal a kutya létszámmal, ami e tevékenység következtében náluk csapódik le.
Sokan evvel úgy vannak, csak utód legyen az a lényeg, mert annak van anyagi haszna!
Fedeztetéskor dõl el, hogy egy fajtát mely irányba indítunk el, a fajtánál mit emelünk ki, mit nem akarunk tovább vinni!
A beteg kutyákat ilyenkor kellene kivonni a forgalomból, tisztába kellene lenni az örökletes betegségekkel. Ilyenkor kellene azoknak kiállni a sorból, akinek nem idevaló a kutyája!
Aki úgy árulja a kiskutyát, hogy kiemelkedõen magas minõségû, törzskönyves szülõktõl, csak hozzá értõknek: az avval is tisztában van, hogy a MEOE szabályzata értelmében, ha elviszi tenyészszemlére a szülõket és megfelelnek, TENYÉSZTHETÕ MINÕSÍTÉST kapnak!
Ilyenkor 5500Ft egy törzskönyv!
Amennyiben a fajta standardnak nem felel meg a kutya, kizárják a tenyésztésbõl és ezt rávezetik a törzskönyvre is!
Tehát a tét nem kevés!
Híreszteléssel ellentétben, egyetlen egy kiállításra sem kell elvinni a törzskönyves kutyánkat, hogy az utódok törzskönyvet kaphassanak!
Arról próbálok írni, hogy minden fajtánál van egy fajta standard és az a legjobb, ha kutyánk ezt minél jobban megközelíti.
Avval tisztába kell lennünk, tökéletes kutya nincs, csak az, az egyed melyrõl a standardot mintázták.
Emberek vagyunk, tévedhetünk és sokan, sok mindenhez nem is érthetünk.
Épp ezért szeretnék egy kis segítséget nyújtani.
Lehet egy fajta tiszta kutya nagyon szép, csodálatos, a család kincse, még az nem azt jelenti, hogy tenyésztésre alkalmas!

A fedeztetés nem olyan, mint egy kiskutyavásárlás (errõl késõbb).

Kettõ éves korban egy kifejlett kutyáról beszélünk, ahol már mindennek a helyén kellene lennie! Itt már nincs változás! Ilyenkor már arra kell törekedni, hogy a legtökéletesebb egyedeket párosítsuk össze és egy-egy fajtából hozzuk ki a maximumon!
Tenyészetünk éveket vár mire egy kiskutyára azt mondja, hogy ezt megpróbálom tenyésztésre, de ennyi gyakorlat, tapasztalat után sem mindig jó a kiválasztás.
Tévedés ne essék az ilyen kutyának semmi baja nincs, csak a 25 év tapasztalata azt mondatja velünk, hogy evvel ne tenyésszünk.
Ez lehet kiváló házõrzõ, kiváló kiállítási kutya, ettõl független!

A pároztatásnak vannak írott és íratlan szabályai, itt és ilyenkor dõl, el mit alkotunk!

Fel kellene mérni azt, hogy egy bizonyos párosítással elõsegítem-e a fajta elõmenetelét, biztos vagyok-e abban, hogy az utódok genetikailag a legjobbak lesznek.

Fedeztetésnél tisztában kell lenni a moszkvai 1x1-el.
Magyarul, ismerni kell a fajtaleírást, de ha az hosszú, ajánlom mindenkinek a rövidebb oldalát, milyen nem lehet egy tenyésztésre kiválasztott kutya.

A következõt Oroszról-magyarra fordította dr. Kiss László szakfordító, tolmács, lektor: Ukrajna

Hibák

 • Könnyed, szögletes felépítés.
 • Keskeny, könnyû fej, gömbölyû koponya.
 • Lesimított átmenet a homloktól a pofacsontig vagy túl élesen hangsúlyozott stopvonal.
 • Lelógó, állkapcsot teljesen eltakaró, "zsebet" képezõ ajkak.
 • Kihangsúlyozott szemöldökredõ.
 • Mély ráncok a homlokon és a pofacsonton.
 • Jelentõs pigment hiányos részek az ajkakon.
 • Nem teljesen pigmentált orrtükör.
 • Nagyfokban gyûrött, félig felálló, fejtõl igencsak elálló fülek.
 • Nagyon világosbarna, kék, esetleg felemás színû szemek.
 • Domború, keskeny- vagy ferde szemek, nedves szemhéjak, túl fejlett harmadik szemhéj.
 • Zord tekintet.
 • Fogszuvasodás.
 • A metszõfogak nem egy vonalban helyezkednek el.
 • Hosszú, magas ívelésû nyak, erõsen hangsúlyozott hajlat.
 • kiemelkedõ, magas far.
 • Gyûrûbe, horogba hajtott farok a végén összenõtt csigolyákkal, rövid farok.
 • Egyenes és hegyes vállak. Rövid lapocka vagy vállcsontok.
 • Az elülsõ és hátulsó végtagok szûk állása, a csánkok közelítenek egymáshoz.
 • Meredek csánk, hosszú lábszárak.
 • Visszafogott vagy kiegyensúlyozatlan járás.
 • Számfeletti ujjak.(Fattyúkarom nem engedélyezett)
 • Göndör szõrzet, törzsmentén kunkorodó szõrzet, nagyon rövid szõrzet, aljszõrzet hiánya.

Kizáró okok:

 • Gyávaság, vagy túlzott ingerlékenység.
 • Az alsó és felsõ metszõfogak elõre- vagy aláharapása.
 • Foghiány (egy vagy több fog hiánya).
 • Barna szempillák és orrtükör.
 • Poroszkálás.
 • Egyik vagy mindkét oldali rejtett heréjûség (monorchismus, cryptorchismus).
 • Minden szõrszín, kivéve a fajtaleírásban szereplõket.
 • Fehér folt a füleken, fejhez képes aránytalanul nagy fül.
 • A szemkörnyéki pigmentáció ("szemüveg") aszimmetriája, "szemüveg" fekete keret
 • nélkül, "szemüveg" hiánya vagy egyoldalas maszk, ("monokli"), olyan "szemüveg",
 • ami nem takarja a szem belsõ szögét.
 • A kan marmagassága 68 cm alatt, a szukáé - 66 cm alatt.

Fedeztetés!

A fentiek elolvasása után tisztában vagyunk avval, milyenek kell lennie a moszkvai õrkutyánknak, hogy felelõsséggel vállaljuk a kutyák szaporulatát!

Ennek tudatában, kell egy szerzõdést kötni!

A szerzõdésnek sok mindent kell tartalmaznia.
Fedeztetésnek vannak írott és íratlan szabályai.
Minden esetben a szokásjog szerint a szuka kutya megy a kan kutyához! Általában az a szerencsésebb, ha a két kutya tulajdonos írásba rögzíti a megállapodást! Egyeztessük a törzskönyveket, vagy a rendelkezésre álló dokumentumokat. Itt arra kell ügyelni, hogy közös õsök találkozása ne forduljon elõ. Legtisztább az, ha a kutyák között nincs rokoni kapcsolat!
Vannak kivételek, de errõl majd késõbb!
Az elõnyösebb, ha egy olyan kannal fedeztetünk, akinek már vannak utódai, mert ebbõl már lehet következetni, hogy mire számíthatunk és ez ellenõrizhetõ! Az a legjobb, ha a szuka kutya tulajdonosa be tud fedeztetésnél mutatni egy olyan kenet és labor vizsgálati igazolást, ami 30 napnál nem régebbi, hogy kutyája, herpesz és egyéb fertõzõ betegségeket nem terjeszt.
A fedeztetés, ha nem baráti alapon történik, akkor általában pénzét, vagy kiskutyáért szokta a kan kutya tulajdonosa vállalni. Megjegyzem a jog szerint a szívességbõl történõ pároztatáskor is felelõsek a kutya tulajdonosok az utódok örökletes betegségeirõl)
Az elsõnél nincs semmi gond, esetleg csak azt kell megbeszélni, hogy a vizsgálat a fedeztetési jegy költsége kit terhel, esetleg az örökletes betegségekrõl kell egy jegyzéket készíteni, fõleg olyan kutya esetébe, akinek még nincs utódja. Furcsa dolog lenne az, hogy szívességbõl befedezek egy szuka kutyát és elõjön valami probléma, akkor a vevõnek azt mondom, hát semmit nem tudok tenni, mert a "Pista" ingyért fedeztetett, akkor nem tartozunk felelõsséggel?
A pénzes fedeztetésnél már van mit rögzíteni. Van egy fedeztetési díj, amibe a felek megállapodnak.
A gyakorlatban úgy történik, ha az aktus létre jön, a szuka tulajdonosa akkor köteles kifizetni a fedeztetési díjat. A kan tulajdonosa kiadja a fedeztetési igazolást, csatolja a kutyájának a törzskönyvmásolatát (megjegyezni kívánom, erre illõ rávezetni, hogy egyszeri alkalomra használható fel és mivel könnyen ki lehet számolni a szülés idejét, nem árt rávezetni, hogy ennél a szukánál és ettõl az idõponttól, eddig használható fel a törzskönyv.) Valamint a kan kutya eredményeinek másolata kerül átadásra. Ha belefér az idõbe, még egyszer vissza lehet hozni a szukát fedeztetni, de ha a második nem jön össze, akkor sem szokott probléma lenni.
A kiskutya választásos fedeztetésnél meg kell állapodni, hogy elsõ választású kiskutya és annak nemét illetõleg. Minõségi kan esetében két kiskutyát is szoktak kérni! Ha a fedeztetésbõl nem születik utód, vagy csak egy, akkor a legközelebbi tüzelésnél a szuka tulajdonosa ingyen bérmentve újra köteles ugyanazt a kant rendelkezésre bocsájtani. Ha ebbõl sem lesz kiskutya, a következõ fedeztetés a szuka kutya tulajdonosát semmilyen kedvezmény nem illeti meg.
Gyakorlatilag, innentõl érvénytelen a megállapodás és ismét új megállapodást kell kötni!
Nem árt mindent papírra fektetni, késõbb ennek hiánya sok kellemetlen órát tud okozni.

Tudnunk kell, hogy bizonyos hiányosságokat a szülõk hordozhatnak és ezt általában a felek egymás elõtt szépen el is szokták hallgatni. pl. egy szembetegséget, ami mûtét után szinte észrevehetetlen, de örökletes!

Olvastam valahol, hogy valaki olyan szülõktõl szeretne utódot, ahol mind a két szülõ kiemelkedõ a munka vonalán.
A munkavonal nem örökletes!
Arra meg kell tanítani a kutyát.
Ez függ a kiképzõtõl, függ a kutyától, de legjobban attól hogyan nyulunk egy fajtához, hogyan foglalkozunk vele!

A tanult viselkedés az nem öröklõdik!

60 év után tudomásul kellene venni, hogy a moszkvai õrkutya nem munkakutya és soha nem is volt az!! Ez a fajta õrszolgálati kutya, ezért õrszolgálati és küllemi minõsítéssel rendelkezett a Krasznájá Zvezdában!

Hazánkban is, részben a legendája miatt, valamint a kiállításokon elért hatalmas sikereink által egyre felkapottabb lett e fajta.

 

Érdekességek, furcsaságok, sõt kisebb csodák!

 • Egy tenyésztõ a honlapján (monoklis) tenyész szukát mutat be, fajtagyõztes szalaggal. Gratulálunk! Külön ahhoz is, hogy ettõl a szukától, valaki tenyésztésre anyának szintén monoklis kiskutyát vásárolt, tenyészt vele. Nem tudta, hogy ez tenyésztésbõl kizáró ok!
 • Vagy, külföldrõl behozott szülõk utódait árulják akkora fülekkel, mint szegény bassethund. Meredek csánkkal, hosszú lábszárakkal és nagyon könnyû felépítéssel. Talán ez lesz az új magyar moszkvai?
 • De csodák is történnek: kb. másfél, két éve elpusztult Szása kutyánknak nem rég utódai születtek!

Lehetne ezt sorolni, mert az emberi hülyeség határtalan, de hol az ember felellõsége?
- Megjelent a kétszínû fehér- fekete színû, új magyar moszkvai õrkutya.

Anetta Jákovleva, köztársasági kategóriás szakember, aki az elsõ fajtaleírást létrehozta, egy írásában megemlíti a fedeztetést, ezt a kényes témát és utána semmilyen írás nem jelenik meg Tõle.

Ez pedig a következõ:
A Vörös Csillag Kennelnek is évek kellettek ahhoz, hogy rájöjjenek, hogy egy fajtakikísérletezése nem jöhet létre selejtek, nem odavaló egyedek léte nélkül. Eggyel tisztában kell lenni, itt nem úgy van, hogy a selejtet megesszük.
Két lehetõség létezik, az oda nem való egyedektõl megvonjuk az élet jogát, vagy mivel kereslet van rá, mert egy legenda övezi a fajta létezését. A számunkra szükségtelen egyedeket, hogy a fent lévõ állományt magasabb szinten tudják fejleszteni, eladják az arra éhezõknek, az új szervezeteknek.
Az új szervezetek nagyon hamar rájöttek arra, hogy be lettek csapva és nagyon rossz minõségû kutyákat kaptak ezért, a silány minõségû kutyákat, újra keresztezték.
A Moszkvai Városi Klub, DOSZAAF, a Hadsereget, Légierõt és Flottát Segítõ Önkéntes Társaság, Klub Szolgálati Eb Tenyészet és a MHKSZSZ tagjai, valamint az amatõr ebtenyésztõk a moszkvai õrkutyát tartók a Krásznájá Zvezdá-val" újabb megállapodást kötöttek a fedeztetéssel kapcsolatban. Már pedig tanulhatták volna, nem kapták volna meg ezeket a kutyákat, ha ez így mûködne!

Sajnos ezekbõl a kutyákból érkeztek Magyarországra az elsõ moszkvaiak!!

 

Kasza József

 

Untitled Document
Nálunk hogy történik
a kiskutya, adás-vétel!
 
Milyen nemû kiskutyát vásároljunk?
 
Amit a fajtáról tudni kell! Fedeztetés!
 
Szükséges-e a kutyák pároztatása?
 
Szakkönyv a moszkvai õrkutyáról
 
Moskovskaya Storozhevaya
 
 
 
Linkek
- Képgaléria
- Karakán Klub
- A Kutya
- Haziallat.hu - Minden, ami kutya
 
Segítség mindennapra!
- Budapest térkép
- Magyarország térkép
- Telefonkönyv
- Valuta váltás
- Napi MNB árfolyamok
- Idõjárás jelentés
 
UTOLSÓ FRISSÍTÉSEK:
- Karakán Klub 2012.03.31.
- Karakán Klub vegyes.
- 2011.03.26. Klubkiállítás
- Mit adunk a kiskutyához.
- Segítség a vásárláshoz!
 
Székelyudvarhely 2011. szeptember 23, 24, 25.
- Bemutatkozás - Kiállítás
-Székelyudvarhely kiképzésI.
- Székelyudvarhely kiképzés II.
- Székelyudvarhely kiképzés III
-2015.11.07-én Pusztazámor, moszkvai õrkutya képei
 
GALÉRIA
- utoljára töltött oldalak:

-Tenyészetünk kiskutyái

 
VIDEÓ FELTÖLTÉSEK:
-Moszkvai õrkutya himnusz!!
- Bozsoki Harci Olga (Kira)
- Amikor egy 3 hónapos kiskutyának igazi gazdija van!!
- Bozsoki Harci Dirk (CZ)
- Bozsoki Harci Boran (CZ)
- Elsõ napok otthon!
- Kiválasztás!
 
Indult: 2009.06.18.
Utolsó frissítések: 2017.11.06.
Moszkvai őrkutya
Moszkvai őrkutya
 
Minden jog fenntartva: Moszkvaior.hu 2006 - 2009.
<bgsound src="zene.mp3" loop=true>
Két Európa gyõztes kutya Zágrábban, három Világgyõztes kutya Poznanban és egy Eurázsia gyõzelem Moszkvában, ez tenyészetünk eredménye másfél év alatt, több mint tíz év munkájának gyümölcse.